Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Διδάκτορα Μουσικής Παιδαγωγικής: Γιώργου Σακελλαρίδη.

Στο άμεσο μέλλον στην ιστοσελίδα αυτή θα καταχωρούνται άρθρα, εργασίες και ηχογραφημένο υλικό
και υλικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη για τη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής αλλα και για την διαθεματική διδασκαλία άλλων μαθημάτων.